พระไตรปิฎกกับกฎหมายไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาสากลกับสถาบันตุลาการ.

By: สุรธัช บุนนาคMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2551 [2008]ISSN: 1905-3754Subject(s): พระไตรปิฎก | กฎหมาย -- ไทยOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ 2, 3 (ก.พ.-มี.ค.2551) 17-32.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305