ประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดจากเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ก่อโรคในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี.

By: อัจฉรา ฟองคำContributor(s): กุลวรา ดุษฎี | ผ่องศรี มะโนเพ็ญ | สุมาลี พฤกษากร | ภูษณ ปรีย์มาโนช | กิตติกา กาญจนรัตนากรMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2548 [2005]ISSN: 0125-1643Other title: Efficacy and safety of polynucleotide for treatment HIV infected patientsSubject(s): แบคทีเรีย -- การใช้รักษา -- วิจัย | เอชไอวี, การติดเชื้อ -- การรักษาด้วยยา -- วิจัย | กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การรักษาด้วยยา -- วิจัย In: วารสารกรมการแพทย์ 30, 1 (มกราคม 2548) 29-33 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305