การศึกษาประสิทธิผลของการใช้สารสกัดจากเชื้อแบคทีเรียไม่ก่อโรคร่วมกับยาต้านไวรัสในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ HIV.

By: อัจฉรา ฟองคำContributor(s): กุลวรา ดุษฎี | ผ่องศรี มะโนเพ็ญ | สุมาลี พฤกษากร | ภูษณ ปรีย์มาโนช | กิตติกา กาญจนรัตนากรMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2547 [2004]ISSN: 0125-1643Other title: Efficacy of polynucleotide adjuvant treatment with antiretroviral drug in HIV infected patientsSubject(s): แบคทีเรีย -- การใช้รักษา -- วิจัย | เอชไอวี, การติดเชื้อ -- การรักษาด้วยยา | กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การรักษาด้วยยา In: วารสารกรมการแพทย์ 29, 11 (พ.ย. 2547) 658-664 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305