กระบวนการ PAR เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม กรณีศึกษาวัดเกษมรัตน์ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา.

By: จุฑารัตน์ พาพันธ์Contributor(s): เยาวนิจ กิตติธรกุล | สนั่น เพ็งเหมือนMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2549 [2006]ISSN: 0859-1113Other title: The process of PAR for development of the learning source on cultural environment : a case study of Kasemrat Temple, Sapanmaikaen Subdistrict, Chana District, Songkhla ProvinceSubject(s): วัดเกษมรัตน์ (สงขลา) | ศิลปวัตถุไทย -- ไทย -- สงขลา -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง | วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 12, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2549) 1-19
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

มีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305