ผลกระทบของการเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่อภาพลักษณ์องค์กรและคุณค่าตราสินค้า.

By: กุลชลี เชิงฉลาดContributor(s): สราวุธ อนันตชาติMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2551 [2008]ISSN: 0859-085xSubject(s): ภาพลักษณ์ขององค์กร | ชื่อตราผลิตภัณฑ์ -- การตลาด | โฆษณา | ตราสินค้า -- วิจัยOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารนิเทศศาสตร์ 26, 2 (2551) 168-202
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Faculty of Journalism and Mass Communication Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305