บทบาทการคุ้มตรองผู้บริโภคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการควบคุมการบริโภคยาสูบ.

By: หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล.
Contributor(s): ยงยุทธ เรือนทา | ชิดชนก เรือนก้อน | ชบาไพร โพธิ์สุยะ.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2550 [2007]ISSN: 0858-4923.Other title: Consumer protection roles of health personnel in tobacco control.Subject(s): การคุ้มครองผู้บริโภค | พฤติกรรมการใช้ยาสูบ -- การป้องกันและควบคุม In: วารสารวิชาการสาธารณสุข 16, 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2550) 951-960 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305