เสื้อดำ ตำแพร ซิ่นไหม : ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น.

By: สมบัติ ประจญศานต์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2549 [2006]ISSN: 1686-6541Other title: Suea-dam, Tam-phrae, Sin-mai : a database of local wisdomSubject(s): ผ้า -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) | การทอด้วยมือ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) | ภูมิปัญญา | ฐานข้อมูล -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) | ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี | การทอผ้า In: วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง 2, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2549) 125-138 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

บทความนี้เรียบเรียงจาก "รายงานการวิจัยจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่มีชื่อเสียงจำแนกตามกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดบุรีรัมย์"

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305