"นาง" คำยืมจากภาษาเขมรหรือคำศัพท์ร่วมเชื้อสายไทยจีน.

By: เมชฌ สอดส่องกฤษMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2550 [2007]ISSN: 1686-6541Other title: "Nang" is it a loanword from Khmer or Thai-Chinese cognateSubject(s): ภาษาไทย -- คำและวลีภาษาต่างประเทศ -- ภาษาเขมร | ภาษาไทย -- คำและวลีภาษาต่างประเทศ -- ภาษาจีน | ภาษาเขมร | ภาษาไท | ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- กัมพูชา | ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- จีน | ไทย -- ประวัติศาสตร์ In: วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง 3, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2550) 139-178 :ภาพประกอบ, ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305