ผลของการฉายรังสีแกมมาแบบโครนิกต่อการกลายพันธุ์ของไทรย้อยใบแหลมด่าง.

By: ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์Contributor(s): สุชาดา ศรีบุญเรือง | อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, 2490- | เศรษฐพงษ์ เลขะวัฒนะMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2550 [2007]ISSN: 0125-0369Other title: Effects of chronic gamma irradiation on mutations of weeping fig (Ficus benjamina var. variegated)Subject(s): ไทร -- การปรับปรุงพันธุ์ | ไทร -- การเจริญเติบโต | รังสีแกมมา -- การใช้ประโยชน์ In: วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 38, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2550) 143-149 :ตาราง, ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library, Rangsit Campus

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305