ผลของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโต ปริมาณไนโตรเจน และคาร์โบไฮเดรตในปทุมมา.

By: รุ่งนภา ช่างเจรจาContributor(s): ศุภมิตร เมฆฉาย | ณัฐา โพธาภรณ์ | โสระยา ร่วมรังษีMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2550 [2007]ISSN: 0125-0369Other title: Effect of temperature on growth, nitrogen and carbohydrate contents in Curcuma alismatifolia GagnepSubject(s): ปทุมมา -- การเจริญเติบโต | ปทุมมา -- ผลกระทบของอุณหภูมิ In: วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 38, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2550) 151-158 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library, Rangsit Campus

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305