ชาตินิยมใหม่: ปัจจัยผลักดันต่อนโยบายต่างประเทศญี่ปุ่น.

By: ทรายแก้ว ทิพากรMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2550 [2007]ISSN: 0125-3638Other title: New nationalism in JapanSubject(s): ชาตินิยม -- ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ In: เอเชียปริทัศน์ 28, 2 (ก.ค. - ธ.ค.2550) 77-101 :ตาราง, แผนภูมิ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Professor Direck Jayanama Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305