การวิเคราะห์การจัดการธุรกิจ และการจัดการสิ่งแวดล้อมในระบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้แบบจำลองตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต หลักการสมดุลมวล และระบบนิเวศอุตสาหกรรม.

By: สมพจน์ กรรณนุช.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2550 [2007]ISSN: 0125-3689.Online resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 47, 3 (2550) 137-165.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Professor Sangvian Indaravijaya Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Holdings: Professor Direck Jayanama Library
Holdings: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305