ความรับผิดของอนุญาโตตุลการ (Liability of Arbitrators) ในมุมมองของ UNCITRAL.

By: คมวัชร เอี้ยงอ่องMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2551 [2008]ISSN: 1905-498xSubject(s): อนุญาโตตุลาการ | ความรับผิด (กฎหมาย)Online resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารอนุญาโตตุลาการ 3 (2551) 209-214.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305