การผันแปรทางกายวิภาคของเส้นเลือดแดง Lateral femoral circumflex ในประชากรไทย.

By: ประดับ ประดับศุข.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2551 [2008]ISSN: 0125-0455.Other title: Anatomical variation of lateral femoral circumflex artery in Thai people.Subject(s): Lateral Femoral Circumflex Artery -- Research | กายวิภาคศาสตร์ -- วิจัยOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: แพทยสารทหารอากาศ 54, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2551) 11-18 :ตาราง, ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305