การคุ้มครองผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย.

By: สุจิตรา ใจเอื้อ.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2551 [2008]Notes: บทความนี้เรียบเรียงจากวิทยานิพนธ์เรื่อง "การคุ้มครองผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย" วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.ISSN: 19062850.Subject(s): ผู้ให้เช่าและผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ | สัญญาเช่าOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 2, 2 (ส.ค.2551) 114-123.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library
Holdings: Pridi Banomyong Library

บทความนี้เรียบเรียงจากวิทยานิพนธ์เรื่อง "การคุ้มครองผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย" วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305