เขตเศรษฐกิจวัฒนธรรมแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน.

By: พรพิไล เลิศวิชา.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2550 [2007]Notes: บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัย โครงการวิจัยเขตเศรษฐกิจวัฒนธรรม : แอ่งเชียงใหม่-ลำพูน ทุนสนับสนุนจากทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และฝ่ายชุมชนและสังคม สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2550.ISSN: 1686-6541.Other title: The Chiangmai-Lamphun Valley Cultural Economic Zone.Subject(s): เขตเศรษฐกิจวัฒนธรรม | เชียงใหม่ | ลำพูน In: วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง 3, 3 (ก.ย.- ธ.ค. 2550) 51-68 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัย โครงการวิจัยเขตเศรษฐกิจวัฒนธรรม : แอ่งเชียงใหม่-ลำพูน ทุนสนับสนุนจากทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และฝ่ายชุมชนและสังคม สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2550.

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305