คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ 984/2551 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย.

Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2551 [2008]ISSN: 1686-3720.Subject(s): ปราสาทเขาพระวิหาร | วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา | การกระทำของรัฐ | กฎหมายระหว่างประเทศ -- คดีเมือง | ไทย -- เขตแดน -- กัมพูชา | เขาพระวิหาร (กัมพูชา)Online resources: เอกสารฉบับเต็ม In: จุลนิติ 5, 5 (ก.ย.-ต.ค.2551) 92-97.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305