ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ผู้พิพากษาสายภาษีอากร ตุลาการสายครู.

By: ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรมContributor(s): นพดล สมบูรณ์ [ผู้สัมภาษณ์.]Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2551 [2008]ISSN: 1685-7232Subject(s): ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม -- สัมภาษณ์ | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม -- ทัศนะเกี่ยวกับภาษีอากร In: วารสารกฎหมายใหม่ 6, 98 (ส.ค.2551) 23-29.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305