ประสิทธิผลของงานเคลือบหลุมร่องฟันในโครงการยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี จังหวัดเชียงราย.

By: โคสิต อบสุวรรณMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2551 [2008]ISSN: 0858-6527Other title: The effectiveness of the pit and fissure sealant in the "Save our six" project Chiang Rai, ThailandSubject(s): ฟันผุ -- การป้องกันและควบคุม | วัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน In: วิทยาสารทันตสาธารณสุข 13, 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2551) 52-61 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305