ความสัมพันธ์ของสภาวะสุขภาพช่องปากกับพฤติกรรมการบริโภคนมและเครื่องดื่มใน 24 ชั่วโมงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี.

By: พายัพ วะชังเงิน.
Contributor(s): ชมนาด ทับศรีนวล.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2551 [2008]ISSN: 0858-6527.Other title: Oral health status related to daily consumption of sweets and beverage behaviors among the secondary school students in Thayang District, Phetchaburi Province.Subject(s): สุขภาพช่องปาก | การบริโภคนม -- ไทย -- เพชรบุรี | นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น -- ไทย -- เพชรบุรี In: วิทยาสารทันตสาธารณสุข 13, 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2551) 160-167 :ตาราง, แผนภูมิ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305