ผลการยึดติดการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภายหลังการเคลือบหลุมร่องฟัน 3 ปี จังหวัดระนอง ปี 2550.

By: ศุภนิจ ชาญวานิชพรMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2551 [2008]ISSN: 0858-6527Other title: The retention of sealed teeth of the students in third grade primary school after 3 years of mobile sealant project in Ranong province, 2007Subject(s): ฟันผุ -- การป้องกันและควบคุม | นักเรียนประถมศึกษา -- ไทย -- ระนอง In: วิทยาสารทันตสาธารณสุข 13, 3 (พฤษภาคม 2551) 63-71 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305