ประสิทธิผลของกิจกรรมการควบคุมแผ่นคราบจุลินทรีย์บนตัวฟันในหญิงตั้งครรภ์ต่อการมีฟันน้ำนมผุในเด็ก 6-30 เดือน ของตำบนโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา.

By: พิศิษฐ์ สมผดุงContributor(s): นกน้อย จันทร์เรือง | พันธิวา แวววรรณวิรัชMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2551 [2008]ISSN: 0858-6527Other title: Effectiveness of plaque control for pregnancy women to dental caries in children age 6-30 monthsSubject(s): คราบฟัน -- การป้องกันและควบคุม | ครรภ์ | ฟันผุ In: วิทยาสารทันตสาธารณสุข 13, 3 (พฤษภาคม 2551) 124-132 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305