ประสิทธิผลในการป้องกันโรคฟันผุของฟลูออไรด์วานิชในเด็กอายุ 9 ถึง 18 เดือน.

By: ขนิษฐา ดาโรจน์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2551 [2008]ISSN: 0858-6527Other title: Caries preventive effect of fluoride varnish in children age 9 to 18 monthsSubject(s): ฟันผุ -- การป้องกันและควบคุม | ฟลูออไรด์ -- การใช้รักษา In: วิทยาสารทันตสาธารณสุข 13, 3 (พฤษภาคม 2551) 144-157 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305