ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อชุมชนชายแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : การเกิดขึ้นของตลาดจีนและการตอบสนองของคนในท้องถิ่นเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.

By: พิทยา ฟูสายMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2551 [2008]ISSN: 1686-6541Other title: The impact of globalization on border community in Greater Mekong Sub-region (GMS) : the emergence and response to Chinese market in Mueang Houay Xai, Lao PDRSubject(s): ตลาดจีน -- ลาว -- เมืองห้วยทราย | จีน -- การค้า -- ลาว | จีน -- ภาวะเศรษฐกิจ | ลาว | เส้นทางการค้าทางบก R3E (คุณหมิง-เชียงรุ้ง-บ่อเต็น-แขวงหลวงน้ำทา-เมืองห้วยทราย-เชียงของ) In: วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง 4, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2551) 149-179 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305