การวางแผนภาษีที่ศาลยอมรับ.

By: ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรมContributor(s): ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรมMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2551 [2008]ISSN: 0857-1711Subject(s): การวางแผนภาษีอากรOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารสภาทนายความคิด 16, 109 (ส.ค.2551) 55-58 ;
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305