การป้องกันฟันกรามถาวรผุหลังจากเคลือบหลุมร่องฟัน 30 เดือนในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งของอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร.

By: ปัทมา ตติยานุพันธ์วงศ์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2551 [2008]ISSN: 0858-4923Other title: Caries prevention of permanent first molars after 30 months application of pit and fissure sealant in first grade primary school chidren in KrathumBeam, Samut SakhonSubject(s): ฟันผุ -- การป้องกันและควบคุมOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารวิชาการสาธารณสุข 17, 2 (มีนาคม-เมษายน 2551) 274-284 :ตาราง, แผนภูมิ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305