ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว.

By: ทวีชัย สายทองContributor(s): เบญจา มุกตพันธุ์ | พงษ์เดช สารการMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2551 [2008]ISSN: 0858-4923Other title: Factors affecting dental caries preventive behaviors among school children grade 5 and 6 in Tambon Wattana Nakhon, Amphoe Wattana Nakhon, Changwat Sa KaeoSubject(s): ฟันผุ -- การป้องกันและควบคุม | นักเรียนประถมศึกษา -- ไทย -- สระแก้วOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารวิชาการสาธารณสุข 17, 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2551) 485-495 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305