สถานการณ์การรับการส่งต่อของผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ ที่โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ ปี 2546-2550.

By: สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์Contributor(s): สาธร จรัสดำรงค์วัฒน์ | สุมิตรา สมยาราช | สุทัศน์ ศรีวิไลMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2551 [2008]ISSN: 0858-4923Other title: Change of orthopedics referred cases to Chiang Rai Regional Hosptial during 2003-2007Subject(s): การส่งต่อและการปรึกษา | ศัลยกรรมกระดูกOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารวิชาการสาธารณสุข 17, ฉบับเพิ่มเติม 5 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2551) SV1419-SV1427 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305