การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินซึ่งได้มาโดยการครอบครอง.

Contributor(s): กองบรรณาธิการ (Business Law & HR Variety).
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2551-2552 [2008-2009]Notes: ตอนที่ 1 ธ.ค.2551 หน้า 88-91.; ตอนที่ 2 ม.ค.2552 หน้า 94-97.; ตอนจบ ก.พ.2552 หน้า 90-93.ISSN: 1685-6007.Subject(s): ที่ดิน -- การจดทะเบียนและการโอน | การครอบครองปรปักษ์ | การครอบครอง (กฎหมาย)Online resources: เอกสารฉบับเต็ม In: Business law & human resources variety 6, 72 (ธ.ค.2551) 88-91 ;
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

ตอนที่ 1 ธ.ค.2551 หน้า 88-91.

ตอนที่ 2 ม.ค.2552 หน้า 94-97.

ตอนจบ ก.พ.2552 หน้า 90-93.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305