กฎหมายกับการปฏิบัติงานของแพทย์และผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ.

By: บรรหาร กำลา.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2551 [2008]Notes: สรุปสัมมนาทางวิชาการ จัดโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม วันที่ 11 กันยายน 2551 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 6 หัวข้อ "การพัฒนากระบวนการยุติธรรมยุคใหม่" ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2551.ISSN: 1686-3720.Subject(s): แพทย์ -- การพิจารณาและตัดสินคดี, การฟ้องร้อง, ฯลฯ | บุคลากรทางการแพทย์ -- การพิจารณาและตัดสินคดี, การฟ้องร้อง, ฯลฯ | ความรับผิด (กฎหมาย)Online resources: เอกสารฉบับเต็ม In: จุลนิติ 5, 6 (พ.ย.-ธ.ค.2551) 59-66.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library
Holdings: Pridi Banomyong Library

สรุปสัมมนาทางวิชาการ จัดโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม วันที่ 11 กันยายน 2551 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 6 หัวข้อ "การพัฒนากระบวนการยุติธรรมยุคใหม่" ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2551.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305