α-Glucosidase inhibitory activity of Thai mimosaceous plant extracts.

By: Tanasorn TunsaringkarnContributor(s): Anusorn Rungsiyothin | Nijsiri RuangrungsiMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: English Summary language: English, Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2551 [2008]ISSN: 0857-4421Other title: ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดสของสารสกัดจากพืชวงศ์ MimosaceaeSubject(s): สารสกัดจากพืช -- วิจัย -- ไทย | Mimosaceae -- ResearchOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 22, 1 (มี.ค. 2551) 29-34 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาอังกฤษ ; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305