ภูมิทัศน์พื้นถิ่นของหมู่บ้านชนบทในชุมชนชาวมุสลิมในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย.

By: ศนิ ลิ้มทองสกุลMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2549 [2006]; 2549 [2006]ISSN: 1905-2022Other title: Vernacular landscape in muslim community of Thailand and MalaysiaSubject(s): ภูมิภาพ | นิเวศวิทยาสังคม | มุสลิม -- ไทย (ภาคใต้) | มุสลิม -- มาเลเซีย | ไทย (ภาคใต้) -- ความเป็นอยู่และประเพณี | มาเลเซีย -- ความเป็นอยู่และประเพณี | นิเวศวิทยาวัฒนธรรม | ภูมิทัศน์วัฒนธรรมOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง (Journal of architectural/planning research and studies) 4, 2 (2549) 141-154 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305