รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผสมผสานเพื่อลดปัญหาฟันผุในกลุ่มเด็กปฐมวัย.

By: สุณี วงศ์คงคาเทพContributor(s): จันทนา อึ้งชูศักดิ์ | บุปผา ไตรโรจน์ | ปิยะดา ประเสริฐสม | สุภาวดี พรหมมาMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2549 [2006]ISSN: 0045-9917Other title: Comprehensive oral health promotion model to reduce early chidhood caries (ECC)Subject(s): ฟันผุ -- การป้องกันและควบคุม In: วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 56, 2 (มีนาคม-เมษายน 2549) 77-86 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305