อิทธิพลเชิงสาเหตุของภาพพจน์ร้านค้าปลีกต่อการตั้งใจซื้อ.

By: สืบชาย อันทะไชยMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2551 [2008]ISSN: 0125-233XSubject(s): ภาพลักษณ์ขององค์กร | ร้านค้าปลีก -- ไทย | พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณีOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม วารสารบริหารธุรกิจ 31,120 (ต.ค.-ธ.ค. 2551) 9-29 :แผนภูมิ, ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Professor Sangvian Indaravijaya Library
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Faculty of Journalism and Mass Communication Library
Holdings: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305