การรับรู้รายได้-ค่าใช้จ่ายตามกฎหมายใหม่ (ตอน 3-12)

By: สุ. ลิขิตMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2551-2552 [2008-2009]ISSN: 0125-7331Subject(s): รายได้ | ภาษีเงินได้ | เช่าทรัพย์ | เช่าซื้อ | การก่อสร้าง | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | สนามกอล์ฟ | หลักทรัพย์ -- ภาษีอากร -- ไทย | Short salesOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม
Contents:
เช่าทรัพย์.
เช่าซื้อหรือผ่อนชำระ.
กิจการก่อสร้างและค้าอสังหาริมทรัพย์.
การค้าอสังหาริมทรัพย์.
กิจการสนามกอล์ฟ หรือกิจการให้บริการตามสัญญาระยะยาวแก่สมาชิก.
การประกอบกิจการขายชอร์ต.
การประกอบกิจการซื้อขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน.
กิจการบริหารสินทรัพย์.
In: ดอกเบี้ย 26, 330 (ธ.ค. 2551) 129-134;
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Professor Sangvian Indaravijaya Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Holdings: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)

ตอน 3-4 เช่าทรัพย์.

ตอน 5 เช่าซื้อหรือผ่อนชำระ.

ตอน 6 กิจการก่อสร้างและค้าอสังหาริมทรัพย์.

ตอน 7-8 การค้าอสังหาริมทรัพย์.

ตอน 9 กิจการสนามกอล์ฟ หรือกิจการให้บริการตามสัญญาระยะยาวแก่สมาชิก.

ตอน 10 การประกอบกิจการขายชอร์ต.

ตอน 11 การประกอบกิจการซื้อขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน.

ตอน 12 กิจการบริหารสินทรัพย์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305