การพัฒนารูปแบบการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดเชียงใหม่.

By: สุธิดา อินทรเพชร.
Contributor(s): ชมนาด พจนามาตร์ | นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2551 [2008]ISSN: 1513-1262.Other title: Development of a HIV prevention model among MSM in Chiang Mai Province.Subject(s): การติดเชื้อเอชไอวี -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย -- เชียงใหม่ | รักร่วมเพศชาย -- ไทย -- เชียงใหม่Online resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารสภาการพยาบาล 23, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2551) 72-85 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305