คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขดำที่ อม.1/2550 คดีหมายเลขแดงที่ อม.1/2550 เรื่อง ความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ.

By: สุวิมล แจ้งสว่างMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2552 [2009]ISSN: 1686-3720Subject(s): ทักษิณ ชินวัตร, 2492- -- การพิจารณาและตัดสินคดี, การฟ้องร้อง, ฯลฯ | พจมาน ชินวัตร, คุณหญิง, 2499- -- การพิจารณาและตัดสินคดี, การฟ้องร้อง, ฯลฯ | การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย | เจ้าหน้าที่ของรัฐ -- การทุจริต | ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: จุลนิติ 6, 1 (ม.ค.-ก.พ.2552) 92-101.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library
Holdings: Pridi Banomyong Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305