การเคลือบหลุมร่องฟันกับสภาวะฟันกรามแท้ซี่แรกของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2550.

By: กนกพร โพธิ์หอมMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2552 [2009]ISSN: 0858-4923Other title: Sealant and permanent first molars status among Grade 3 students in Nakhon Sawan, academic year 2007Subject(s): ฟันผุ -- การป้องกันและควบคุม | นักเรียนประถมศึกษา -- ไทย -- นครสวรรค์ In: วารสารวิชาการสาธารณสุข 18, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2552 ) 51-58 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305