การวางแผนภาษีของสามีภริยา.

By: ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรมContributor(s): ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรมMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2551 [2008]ISSN: 1905-3754Subject(s): การวางแผนภาษีอากร -- ไทย | สามีและภรรยา -- ภาษีอากร -- ไทยOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ 3, 1 (ต.ค.-พ.ย.2551) 33-42.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305