การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปและวิทยาลัยช่างศิลป สังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.

By: พรทิพย์ อันทิวโรทัย.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2551 [2008]ISSN: 0857-2933.Other title: Synthesis of external quality evaluation reports, bunditpatanasilpa institute, colleges of dramatic arts and colleges of fine arts under the fine arts department, the ministry of culture.Subject(s): สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | วิทยาลัยนาฏศิลป | วิทยาลัยช่างศิลป | การประเมินผลทางการศึกษา | การศึกษา -- มาตรฐาน -- ไทย | การศึกษา -- การประเมินผล In: วารสารวิธีวิทยาการวิจัย 21, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2551) 165-176 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305