ผลกระทบการเจรจารอบใหม่ขององค์การการค้าโลกต่อภาคเกษตรกรไทย.

By: กฤช เอี่ยมฐานนท์.
Contributor(s): สมพจน์ กรรณนุช | ไกร โพธิ์งาม | พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2551 [2008]Subject(s): สินค้าเกษตร -- ไทย | การค้าระหว่างประเทศ -- การประชุม | องค์การการค้าโลกOnline resources: View online article วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 15, 2 (ธ.ค. 2551) 32-54 :ตาราง, แผนภูมิ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305