สำรวจเขตปกครองท้องถิ่นชนบทอเมริกา : เคาตี้แจสเปอร์ รัฐเท็กซัส.

By: นรนิติ เศรษฐบุตรMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2551 [2008]ISSN: 1685-9855Subject(s): การบริหารส่วนจังหวัด -- สหรัฐอเมริกา -- เท็กซัส | เคาตี้แจสเปอร์ (เท็กซัส, สหรัฐอเมริกา) -- การเมืองและการปกครองOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารสถาบันพระปกเกล้า 6, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2551) 67-77
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305