การประเมินผลโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมสำหรับเด็กภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า "ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี" ปีการศึกษา 2548-2550.

By: วราภรณ์ จิระพงษาContributor(s): ปิยะดา ประเสริฐสมMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2551 [2008]ISSN: 0858-6527Other title: Evaluation of Oral Health Promotion and Prevention in School Children Project under National Health Security "Yim (Smile) Sodsai (Bright) Dek Thai (Thai Children) Fun Dee (Healthy Teeth)" 2005-2007Subject(s): สุขภาพช่องปาก | ฟันผุ -- การป้องกันและควบคุม In: วิทยาสารทันตสาธาธารณสุข 13, 5 (ก.ค.-ธ.ค. 2551 ) 85-96:ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305