แนวโน้มญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย : งานวิจัยจากอดีต.

By: สีดา สอนศรีMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2551 [2008]ISSN: 0125-6416Other title: Trends of Japanese studies in Thailand : review from the pastSubject(s): ญี่ปุ่นศึกษา -- ไทย | ญี่ปุ่น -- ไทย In: ญี่ปุ่นศึกษา 25, 1 (เม.ย.-ก.ย. 2551) 31-47
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

บทความวิจัย.

งานวิจัยปี พ.ศ. 2541 เสนอต่อมูลนิธิญี่ปุ่น และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา.

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305