บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ เรื่อง "กระบวนการนิติบัญญัติกับสภาวะเศรษฐกิจไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน" โดย ดร.อัมมาร์ สยามวาลา,ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม และ นายบุญชัย โชควัฒนา.

Contributor(s): กองบรรณาธิการ (จุลนิติ) [ผู้สัมภาษณ์.]Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2552 [2009]ISSN: 1686-3720Subject(s): อัมมาร สยามวาลา, 2482- | พิสิฐ ลี้อาธรรม, 2494- | บุญชัย โชควัฒนา | ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: จุลนิติ 6, 2 (มี.ค.-เม.ย. 2552) 1-22:ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305