พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน กรณีศึกษา : หมู่บ้านในเขตตำบลควนโพธิ์ จังหวัดสตูล.

By: อรนุช พิศาลสุทธิกุลContributor(s): สุเมธ พรหมอินทร์ | วันชัย ธรรมสัจการMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2552 [2009]ISSN: 0125-8435Other title: People's behavior in preventing dengue hemorrhagic fever a case study : Khuanpho Subdistict, Muang District, Satun ProvinceSubject(s): ไข้เลือดออกเด็งกี -- การป้องกันและควบคุม In: สงขลานครินทร์เวชสาร 27, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2552 ) 81-89
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305