เสวนา "กลยุทธ์แก้วิกฤติเศรษฐกิจโดยกฎหมาย".

Contributor(s): เกรียงไกร เจียมบุญศรี | สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย | บริษัทวีรวงค์ ชินวัฒน์ เพียงพนอ | กองบรรณาธิการ (ข่าวช่าง).
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2552 [2009]Notes: บทความนี้สรุปจากเสวนาเรื่อง "แก้วิกฤติเศรษฐกิจด้วยกฎหมาย" จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ร่วมกับ บริษัทวีรวงค์ ชินวัฒน์ เพียงพนอ จำกัด.ISSN: 0125-1469.Subject(s): กฎหมายแรงงาน -- ไทย | การปรับโครงสร้างหนี้ -- ไทย | การเลิกจ้าง -- แง่กฎหมาย -- ไทย | การจ้างงาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม ข่าวช่าง 36,406 (มี.ค. - เม.ย. 2552) 19-26
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library, Rangsit Campus

บทความนี้สรุปจากเสวนาเรื่อง "แก้วิกฤติเศรษฐกิจด้วยกฎหมาย" จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ร่วมกับ บริษัทวีรวงค์ ชินวัฒน์ เพียงพนอ จำกัด.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305