ผลของไอโอไดด์และไอโอเดต ต่อการเจริญเติบโตและการสะสม ในผักบุ้งจีนที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์.

By: นิสา แซ่ลิ้มContributor(s): เยาวพา จิระเกียรติกุล. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | นภาพร ยังวิเศษ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2552 [2009]ISSN: 0858-4435Other title: Effects of iodide and iodate on growth and accumulation in water convolvulus grown under hydroponics techniqueSubject(s): ผักบุ้ง -- ไทย -- การเจริญเติบโต | ไอโอดีนOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ 17, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2552) 55-65 : ตาราง, ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
No physical items for this record

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305