ผลของไคโตซานต่อการงอกของเมล็ดข้าวพันธุ์หลวงสันป่าตอง และการยับยั้งเชื้อราที่ติดมากับเมล็ด.

By: จุฬารัตน์ ไชยนันท์Contributor(s): ศศิธร วงศ์เรืองMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2552 [2009]ISSN: 0858-4435Other title: Effect of chitosan on seed germination of rice (cv. Luang San Pah-Tawng) and inhibition of some rice seed fungiSubject(s): ไคโตแซน | ข้าว -- ไทย -- การเจริญเติบโต | ข้าว -- ไทย -- การงอก | เชื้อราOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ 17, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2552) 78-86 : ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305