จากวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐฯสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของญี่ปุ่น : ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย.

By: วรางคณา ก่อเกียรติพิทักษ์Contributor(s): ดวงพร ภิญญะพันธ์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2551-2552 [2008-2009]ISSN: 0125-6416Other title: From the U.S. subprime mortgage crisis to japan's economic recession : the impact on Thai economySubject(s): วิกฤตการณ์ทางการเงิน -- สหรัฐอเมริกา | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- สหรัฐอเมริกา | วิกฤตการณ์ทางการเงิน -- ญี่ปุ่น | ภาวะเศรษฐกิจถดถอย | สหรัฐอเมริกา -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2551- | ญี่ปุ่น -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2551- | ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2551- In: ญี่ปุ่นศึกษา 25, 2 (ต.ค. 2551-มี.ค. 2552) 105-138 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

บทความวิชาการ.

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305